Projektdeltagare
Göteborgs universitet
Göteborgs Universitet
Ostindiefararen Götheborg
Svenska Ostindiska Companiet
Positionen - GP:s karta
GP:s blogg från Götheborg
Andra Ostindiska kompanier
Bark Endeavour
Virtue-projektet
Svenska Institutet
Vetenskapsrådet
Erna och Victor Hasselblads Stiftelse

Hem
Brevbunten
Systematik
Marinbiologi
Bildgalleri
Projektansvariga:
Docent Thomas Dahlgren ** tel +4631-773 3662 ** Thomas.Dahlgren@zool.gu.se
Professor Per Sundberg ** tel +4631-773 3658 ** Per.Sundberg@zool.gu.se
Webdesign: Camilla Hallberg